Aktualności

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

Prawidłowo wprowadzone Zarządzanie Przez Cele znacznie usprawnia krótko i długoterminowe planowanie oraz, co być może najważniejsze, koncentrację na działaniach istotnych z perspektywy racjonalności firmy.

 

Bolączkami tradycyjnego, opartego na intuicji i stereotypowych wyobrażeniach zarządzania były niemal zawsze dwie cechy: nadmierna dyrektywność - tendencja do sprawowania zbyt ścisłej kontroli nad pracownikami oraz coś, co można nazwać "akcyjnością" - skupienie się na działaniach mających być odpowiedzią firmy na zaistniałe sytuacje.

 

Takie reaktywne podejście powoduje zaangażowanie zasobów i wysiłków ludzi w rozmaite "nadzwyczajne akcje" - zwiększenia wydajności, obniżania kosztów, kampanie promocyjne itp. - w miejsce koncentracji na istotnych, ze strategicznego punktu widzenia, długofalowych celach organizacji. Postulowane przez Petera Druckera Zarządzanie Przez Cele [MBO - Management By Objectives] ma stanowić instrument eliminujący te niekorzystne tendencje i zwiększający efektywność działań firmy. Zobaczmy, jak należy rozumieć ten postulat, by faktycznie wprowadzana forma kierowania nie była, jak to nader często bywa w rzeczywistości, Zarządzaniem Przez Cele wyłącznie z nazwy.

 

Zacznijmy od zdefiniowania Zarządzania Przez Cele (dalej ZPC) jako systematycznego podejścia do planowania, kontrolowania i oceniania pracowników realizowanego poprzez ustalanie celów i ocenę na podstawie wyników działań. Pomimo występowania kilku wariantów ZPC - wszak od pierwszej publikacji Druckera w 1954 model ten różni autorzy modyfikowali i uszczegółowiali konfrontując teorię z wymogami praktyki - możemy wymienić elementy kluczowe tego podejścia, stanowiące jego istotę.

 

Czytaj więcej: http://nf.pl/kariera/zarzadzanie-przez-cele-teoria-i-praktyka,,8166,192 

 

Kim jesteśmy?

Nasz zespół to ludzie pełni pasji i zaangażowania, których głównym celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości świadczonych usług.

Specjalizujemy się w profesjonalnej organizacji szkoleń i konferencji na terenie całego kraju. Dodatkowo świadczymy usługi doradczo-consultingowe.

 

Każdy projekt jest starannie przygotowywany pod kątem specyfiki branży i potrzeb indywidualnych naszych Klientów. Bazując na zmieniających się trendach rynkowych, doświadczeniu i wiedzy naszych Partnerów i pracowników staramy się podnosić jakość naszych usług oraz rozszerzać ofertę tak aby optymalnie zadowolić naszych Klientów.

 

 

W latach 2015-2017 zostaliśmy Laureatem “Godła Firma Szkoleniowa”

Zaufali nam

ADEPT Spółka Cywilna

 ul. Zacna 26

80-283 Gdańsk

adept@adept.pl

 +48 58 341 32 04

 

 NIP 9571048507            Nr konta mBank 65 1140 2017 0000 4702 1233 6568

 

KONTAKT