Aktualności

SZKOLENIA - OBOWIĄZEK PRACOWNIKA?

Konieczność szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji wpisana jest obecnie pośrednio w wykonywanie każdego zawodu. W przeważającej mierze to pracodawca decyduje na jakie szkolenia oddelegować pracownika.  Pojawiają się wątpliwości.

 

 Czy pracownik ma obowiązek uczestniczyć w każdym szkoleniu? Kiedy może odmówić?

 

Nabywanie nowych umiejętności czy podnoszenie kwalifikacji jest podstawą do rozwoju pracownika na wszystkich stanowiskach.

 

Pracownik ze świadomością potrzeby samodoskonalenia się może skorzystać z różnych opcji dostępnych na rynku.

 

Jednak konieczność skorzystania z oferty szkoleniowej zaproponowanej przez pracodawcę nie została nigdzie określona wprost.

 

Możesz odmówić, ale...

 

Przepisy prawa nie nakładają na pracownika obowiązku uczestnictwa w szkoleniach zaproponowanych przez pracodawcę, co w praktyce oznacza, że pracownik może odmówić udziału. Odmowa pracownika nie może stać się podstawą do zwolnienia. Pracodawca może nakazać udział w szkoleniu w formie polecenia służbowego i tu bronić swoich racji.
Wykonywanie poleceń służbowych to podstawowy obowiązek każdego pracownika.

 

Polecenia takie nie są wiążące dla pracownika, jeśli są:

- sprzeczne z prawem

- niezgodne z umową o pracę

- zagrażają zdrowiu i życiu pracownika

W tych wypadkach pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego.

 

Inaczej sytuacja się ma w przypadku szkoleń nakazanych przez pracodawcę, które wynikają z umowy o pracę, układów zbiorowych pracy czy regulaminów.

 

Pracownik odmawiający udziału w szkoleniu musi się liczyć z konsekwencjami w późniejszej perspektywie czasowej. Kwalifikacje wymagane na danym stanowisku od pracodawcy, których nie nabył w drodze wspomnianego szkolenia mogą skutkować brakiem odpowiednich kompetencji do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku, a więc w konsekwencji stać się podstawą do zwolnienia...

 

W przypadku szkoleń poza normalnymi godzinami pracy przedstawiamy dość powszechny pogląd, że lepiej nie zmuszać pracowników ze względu na brak uregulowania prawnego w tej kwestii. Na pewno zaoszczędzi to wątpliwości i spornych kwestii koniecznych do rozstrzygnięcia.

 

Na podstawie: http://hrpolska.pl/szkolenia/prawo/kiedy-na-szkolenie-2.html

Kim jesteśmy?

Nasz zespół to ludzie pełni pasji i zaangażowania, których głównym celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości świadczonych usług.

Specjalizujemy się w profesjonalnej organizacji szkoleń i konferencji na terenie całego kraju. Dodatkowo świadczymy usługi doradczo-consultingowe.

 

Każdy projekt jest starannie przygotowywany pod kątem specyfiki branży i potrzeb indywidualnych naszych Klientów. Bazując na zmieniających się trendach rynkowych, doświadczeniu i wiedzy naszych Partnerów i pracowników staramy się podnosić jakość naszych usług oraz rozszerzać ofertę tak aby optymalnie zadowolić naszych Klientów.

 

 

W latach 2015-2017 zostaliśmy Laureatem “Godła Firma Szkoleniowa”

Zaufali nam

ADEPT Spółka Cywilna

 ul. Zacna 26

80-283 Gdańsk

adept@adept.pl

 +48 58 341 32 04

 

 NIP 9571048507            Nr konta mBank 65 1140 2017 0000 4702 1233 6568

 

KONTAKT